Банкеръ Daily

Новини

Бианор Холдинг вече е мажоритарен съдружник в Некстборн

В информационната мрежа х3news е постъпила информация от Бианор Холдинг АД - София (5BI), според която на 3 ноември съветът на директорите е взел решение дружеството, в качеството си на мажоритарен съдружник в Некстборн ООД, да изкупи дяловете на останалите съдружници - физически лица, с което ще придобие 100% от капитала на Некстборн ООД и ще преобразува последното в еднолично дружество с ограничена отговорност.
Заедно с това, на друго заседание на 4 ноември, бордът на директорите е решил Бианор Холдинг, в качеството си на съдружник, притежаващ 75% от капитала в Bianor GmbH, регистрирано в Цюрих, Швейцария, да гласува за прекратяване и ликвидация на дъщерното дружество по реда и начина, предвиден в дружествения договор на фирмата и в законодателството на Швейцария.

Facebook logo
Бъдете с нас и във