Банкеръ Weekly

Новини

Бялата лагуна излиза от борсата

Проведеното на 29 март извънредно общо събрание на Бялата лагуна АД - с. Топола, на което присъстваха всички акционери и единодушно е взето решение за отписване на компанията от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.


Акционерите са приели и нов устав на фирмата.


В тази връзка Бялата лагуна АД подаде заявление в надзорния орган.


Общият брой акции, издадени от Бялата лагуна, е 3.4 милиона, като всяка една от тях дава право на един глас. Те са поделени между Албена АД с 4 299 995 дяла и Албена инвест холдинг АД с 5 броя.


Нетните приходи от продажби на туристическата фирма в края на четвъртото тримесечие на миналата година се увеличават и са в размер на 333 хил. лева. Общите разходи за дейността също отчитат ръст, като те са с 34.24% повече на годишна база до 1.09 млн.лева.


Това е и причината Бялата лагуна АД да завърши със загуба в последното тримесечие на 2012-а. в размер на 757 хил. лева. Този резултат пък е свил допълнително и собствения капитал на дружеството до 14.884 млн. лв., или с 5.44% по-ниско спрямо същия период на 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във