Банкеръ Daily

Новини

БИ ДЖИ АЙ ГРУП ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БОРСАТА

В БФБ-София АД е постъпило заявление за регистрация на емисията акции, издадена от Би Джи Ай Груп АД - София на Неофициален пазар на финансови инструменти, Неофициален пазар на акции, сегмент А.
Книжата са с ISIN код BG1100016077 и ще се търгуват с борсов код: BOH.
Емисията е в размер на 9 млн. лв., разпределена в същия брой акции с номинална стойност от един лев всяка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във