Банкеръ Daily

Новини

БГ Агро задели 3.600 млн. лв. за акционерите си

Днес акционерите на БГ Агро АД - Варна обсъждат доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2009 г. на дружеството и ще вземат решение за разпределение на финансов резултат. Сумата от 634 770.46 лв. да бъде отнесена във фонд Резервен, а 3.600 млн. лв. да бъдат разпределени между акционерите като дивидент. Сумата от 2 112 934.12 лв. да бъде отнесена към неразпределената печалба на дружеството.
В дневния ред е и точката за преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 30 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 16 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във