Банкеръ Daily

Новини

БФБ-СОФИЯ ПРЕКРАТИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ИНО

2009-04-29 - СД-Прекратяване регистрацията на финансови инструменти
Поради отписване от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор и на основание чл. 35, ал. 2, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, с нареждане на директора по търговия окончателно се прекратява регистрацията на емисията акции, издадени от Ино АД - Казанлък (5I4), с ISIN код: BG1100004073, на Неофициален пазар на акции, сегмент А, считано от 30 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във