Банкеръ Daily

Новини

БФБ-София отчита ръст на приходите си през първото полугодие

Продажбите на БФБ-София АД са скочили със 17.4% на годишна база до 1.03 млн. лв. за първото полугодие на 2011 година. Само през второто тримесечие те са за 516 хил. лв. и са с 3.4% спрямо същия период преди година. С 42.2% повече са постъпленията от комисионни за сделка на борсата в резултат на по-активната търговия, отколкото през предходната година. По-голям принос има и от променената методика за изчисляване на таксите. Над два пъти повече (122.2%) са и приходите от такси за членство.
След прехвърлянето на правата върху търговски марки X3 и X3 News на дъщерното дружество Сервиз финансови пазари ЕООД през февруари и на продажбата на дела си в СФБ Капиталов пазар борсовият оператор отчита 31.3% повече други приходи от дейността. От друга страна финансовите приходи са намалели с 18.4% до 129 хил. лева.
В резултат на понижението на разходите по всички пера и общо изхарчените средства за дейността на БФБ намаляват с 8.8% през първото полугодие. С 11.5% са се свили разходите за външни услуги и в края на юни те са за 518 хил. лв., за заплати са платени с 10.8% по-малко. В същото време с 90% повече са средствата, платени за консумативи.
Загубата за първото полугодие на борсовия оператор е 119 хил. лв., което е с 247 хил. лв. по-малко от резултатът, постигнат преди година. Само за второто тримесечие загубата е 39 хил. лв. при загуба от 80 хил. лв. за първото тримесечие на 2011-а.
В началото на годината държавата прие Концепция за развитие на капиталовия пазар у нас, в т.ч. тя ще консолидира участието си в БФБ-София и Централен депозитар АД и ще търси стратегически инвеститор, за да продаде участията си в пакет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във