Банкеръ Weekly

Новини

БФБ-София няма да спира търговията с фирмите на ЧЕЗ

Във връзка с постъпили запитвания относно евентуално временно спиране на търговията с ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД вследствие на изказвания на главния прокурор на България, ръководството на БФБ-София АД счита, че такова в момента не се налага. Това става ясно от съобщение днес от борсовия оператор.


Временното спиране с търговията на дадена емисия акции е мярка, която се практикува от страна на регулираните пазари основно с цел осигуряването на достатъчно време информацията за нововъзникнало съществено обстоятелство относно емисията или емитента да достигне до максимално широк кръг от инвеститори, както и когато е необходимо да се даде време на емитента да вземе отношение по подобно обстоятелство.


В конкретния случай е налице достатъчно време от изявлението на главния прокурор (16 март 2013 г.) до началото на следващата търговска сесия на борсата (18 март.). Това време е достатъчно съответната информация да достигне до всички заинтересовани настоящи и потенциални инвеститори, така че да бъде осигурена тяхната равнопоставеност по отношение на фактите, имащи отношение при вземане на обосновано решение. Поради тази причина спиране с търговията с посочените две емисии за момента не се налага.

Facebook logo
Бъдете с нас и във