Банкеръ Daily

Новини

БФБ е вписала в регистъра си промените в мениджмънта на Елпром-ЗЕМ

БФБ-София АД е вписала в регистъра си промени в управителните органи на Елпром-ЗЕМ АД - София (55E), съобщиха от дружеството. Михаил Стоянов Драгиев и Димитър Щилянов Бекриев са вписани като нови членове на съвета на директорите.
Промените са отразени в Търговския регистър на 8 юли.
Основаният през 1948 г. завод Елпром ЗЕМ е един от основоположниците на електромашиностроителната индустрия в България и най-големия производител на въртящи се електрически машини в региона.
В резултат на промените в България и нейната ориентация към пазарна икономика от 1997 г. Елпром ЗЕМ е частно дружество в групата на Индустриален холдинг България. Собственик на контролния пакет акции в завода е дъщерният подхолдинг ЗММ България холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във