Банкеръ Daily

Новини

БФБ АКТУАЛИЗИРА СИМУЛАЦИОННАТА ВЕРСИЯ НА XETRA

БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че посредством интернет-страницата на борсата на адрес http://www.bse-sofia.bg/?page=XETRA е достъпна задължителна актуализация на симулационната версия на Xetra Release 10.0, която се въвежда в експлоатация, считано от днес (22 април 2009 г.), както и ръководство за инсталирането й.
Във функционално отношение, актуализацията не води до промени спрямо съществуващата организация на пазарите на БФБ-София и правилата, въз основа на които се осъществява търговията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във