Банкеръ Daily

Новини

Безработицата се свива

Агенцията по заетостта одобри графичен знак за програмата От социални помощи към трудова заетост след конкурс, събрал 32 предложения. Логото ще бъде поставено на материали, имащи отношение към програмата на Министерството на труда и социалната политика. Иван Николов Иванов от графично студио Дабъл Те е авторът на избрания знак, който печели 2000 лева.
Средномесечният брой безработни за последните шест месеца е 571 174 души, отчетоха от агенцията. В сравнение с миналата година те са със 104 183 души по-малко. Причините за по-ниската безработица тази година, според изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Цвета Наньова, са разкритите работни места в частния сектор на икономиката, по-малкия брой съкратени и значителния брой работещи по програми и мерки за заетост на Министерството на труда и социална политика. Средномесечният брой новорегистрирани с право на обезщетение за шестте месеца е 16 433 души. Затвърждава се тенденцията около 75% от новопристигащите безработни да са от частния сектор. За шестте месеца от тази година продължително безработните лица (над една година без работа) са намалели с 36 875 души - на 300 585 души средномесечно. Наблюдава се тенденция към намаление на безработицата сред младежите до 29 години. Делът им в момента е 28 процента.
Продължава да е голям броят на незаетите свободни работни места. За юни те са 18 521 места. От тях 4000 са неусвоени повече от един месец. Причините са както неподходящите кандидати, така и неблагоприятните условия на труд за предложените работни места, където се търси неквалифициран труд срещу ниско заплащане. Чрез програмите за квалификация, преквалификация и мотивация на Агенцията по заетостта се намалява несъответствието между изискванията на работодателите и предлагането на свободните работни места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във