Банкеръ Daily

Новини

БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕЗ ЮНИ Е БИЛА 6 НА СТО

През юни безработицата в страната падна под 6.%, отчита от Агенцията по заетостта. Фактор за спада е летният сезон и високата заетост в хотелиерството и ресторантьорството, строителството, селското и горското стопанство, търговията, преработващата промишленост и транспорта.
Броят на безработните намалява във всички наблюдавани групи в неравностойно положение - безработни младежи до 29 години, безработни над 50 години, безработни без квалификация и специалност.
По-ниска е безработицата и сред продължително безработни лица и безработни с трайни увреждания.
Средно за едно свободно работно място се конкурират 8 безработни. В бюрата по труда са обявени над 16 хиляди работни места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във