Банкеръ Daily

Новини

БЕЗРАБОТИЦАТА Е 6,1%

Равнището на безработица е 6.51%. Отчита се спад от 0.29 процентни пункта в сравнение с март. Спрямо април 2007 г. намалението е с 1.87 процентни пункта. Регистрираните безработни в бюрата по труда са 241075, с 10565 човека (с 4.2%) по-малко спрямо предходния месец. За едногодишен период те намаляват с 69185 души.
В бюрата по труда са заявени 21668 свободни работни места. От тях на първичния пазар на труда са обявени 13939 места, като частният сектор е заявил 11698 работни места. Новоразкритите работни места, които са 1912, нарастват с 5.9%. Сезонните места са 2577, като най-много места за сезонна заетост са заявени в сферата на хотелиерството и ресторантьорството (964 места), в селското стопанство (494 места), в транспорта (273 места), в преработващата промишленост (262 места) и в търговията (185 места).
През април на работа са постъпили 22329 души. Чрез посредничеството на бюрата по труда са устроени над 91% от всички започнали работа – 20359 лица. От тях 2330 безработни (11.4%) са устроени по насърчителните мерки по ЗНЗ, 6103 (30.0%) - по програми за заетост и останалите 58.6% (11726) - в реалния сектор.
През месеца обучение за професионална квалификация са започнали 3633 безработни и 422 заети лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във