Банкеръ Daily

Новини

„Белово” АД получи нови 3-годишни сертификати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

Завод за хартия „Белово” АД получи нови 3-годишни сертификати за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, съобщиха от SGS България. Сертификатите са издадени от SGS България под акредитацията на UKAS, Великобритания и са валидни до Август 2012г. Обхватът на сертификация е: „Производство и продажба на тишу продукти, машинно гладка хартия, пергамин, обвивна хартия, мокрокрепирана хартия”.
ISO 9001:2008 е най-новата версия на наложилия се вече стандарт за системи за управление на качеството. Предимствата на сертифицираните фирми съгласно ISO 9001:2008 са много и в различни посоки. Това са: оптимизиране на основните дейности, подобряване на ефективността, намаляване на загубите, увеличаване на печалбата. Стандартът ISO 9001 е приложим за всички организации – стопански и нестопански, публична администрация, учебни заведения. Накратко - за всички, които се стремят към непрекъснато подобрение на мениджмънта и процеса на работа.
Със сертификация по ISO 14001:2004 организациите се ангажират да минимизират въздействието над околната среда, предизвикано от осъществяването на процесите, свързани с дейността им. Намаляването на отпадъците и подобрения контрол върху разхода на суровини и енергия води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата. Подобрява се оперативната дейност чрез анализ на оперативните процеси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във