Банкеръ Daily

Новини

БДЖ ОБЯВЯВА НЯКОЛКО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

От началото на годината до момента “Български държавни железници” ЕАД успешно провеждат процедурите за доставка на стоки и услуги съгласно Закона за обществени поръчки (ЗОП), заложени в бизнес плана на дружеството за 2007 г. и представени пред Агенцията за приватизация, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. С оглед приоритетите на железопътния превозвач, свързани с подобряване качеството на транспортната услуга, през изминалите месеци особено важни бяха процедурите по ЗОП за доставка на пътнически вагони, ремонт на пътнически и товарни вагони, доставка на резервни части за подвижния железопътен състав, обслужване на специализирани бар и бюфет вагони и др.
Повечето от тези процедури по ЗОП са вече приключени и клиентите на “Български държавни железници” ЕАД реално ползват подобренията в транспортната услуга. В момента текат процедурите за ремонт на пътнически и товарни вагони.
До края на 2007 г. “Български държавни железници” ЕАД ще проведат още няколко големи процедури за доставка на стоки и услуги съгласно ЗОП. Предстоящите процедури за доставка са в съответствие с експлоатационните нужди на железопътния превозвач. Предмет на тези процедури е доставката на моторни масла, въглища, дизелово моторно гориво, спирачни течности, крепежни изделия, превоз на пътници при прекъснато влаково движение, работно и униформено облекло и др. Тъй като “Български държавни железници” ЕАД са член на “Софийска стокова борса” АД, железопътният превозвач ще обмисли възможността за доставка на някои от тези стоки през стоковата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във