Банкеръ Daily

Новини

БАНКОВАТА СИСТЕМА Е СТАБИЛНА, ЗАЯВИ СТАНИШЕВ

Анализът на агенция „Мудис” показва, че от страните в Централна и Източна Европа, България е най-малко застрашена от рискове, в това число финансови, а селектирането на неща, обслужващи различни политически тези и всяването на страх и несигурност в хората е изключително опасно. Това заяви министър-председателят Сергей Станишев в отговор на въпрос на депутата Минчо Христов относно стабилността на банковата система.
Премиерът огласи данни на Националния статистически институт, според които за първите три месеца на 2008 г. инфлацията е съответно 1.4%, 1.1% и 0.8%, а за месец април тя е 0.7%. Очакванията на независимите експерти на правителството са за запазване на тенденцията и през лятото, каза още Станишев.
Той подчерта, че българската банкова система продължава да бъде стабилна, добре капитализирана и ликвидна, независимо от наблюдаваните колебания на международните финансови пазари през последните няколко месеца. Капиталовата адекватност на банковата система е над изискванията, а въведената нова рамка за измерването на капитала (Базел ІІ) през 2007 г. наложи на банките да осигурят допълнително капиталово покритие на различните видове рискове.
При настоящото стабилно икономическо развитие на страната и следваната благоразумна макроикономическа политика не се създадат предпоставки за евентуална финансова криза. Правителството предприема мерки, насочени към подобряване на бизнес средата чрез либерализация на процедурите за разкриване на бизнес, въвеждане на електронния регистър от началото на 2008 г., доразвиване на процеса на обслужване на едно гише. За нас е важно да водим политика, която да води до повишаването на дългосрочната конкурентноспособност на българската икономика, изтъкна премиерът.
Фундаментът на всяка една икономическа и социална политика е гарантирането на финансовата и фискална стабилност, валутния борд и банковата система. Страна като България, която е млада, все още крехка и динамично развиваща се икономика се нуждае от котви за стабилност и резерви, които са нужни за гарантирането на сигурността на всеки един гражданин на страната, каза в заключение министър-председателят Сергей Станишев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във