Банкеръ Daily

Новини

Банковата система демонстрира много добри показатели според Искров

Най-големите предизвикателства пред банковия сектор през 2014 г. няма да са свързани с конкретните условия и рискове на икономическата среда, а с новото европейско законодателство в областта на банковите регулации.


Това посочи в речта си по случай Деня на банкера - 6 декември, управителят на БНБ Иван Искров.


През 2013 г. банковата система демонстрира много високи показатели за капиталова адекватност и ликвидност, каза Искров.


Към септември коефициентът на общата капиталова адекватност възлиза на близо 17 на сто, а коефициентът на ликвидните активи към сумата на пасивите възлиза на 25,25 процента към октомври. Отчита се и стабилизиране на дела на необслужваните кредити с просрочие над 90 дни.


В края на октомври тяхната балансова стойност е 10,66 процента от балансовата стойност на кредитния портфейл на системата, а брутният дял на тези кредити е 17,20 процента.


bdquo;Банковата система продължава да генерира печалба въпреки неблагоприятната конюнктура, очакваме секторът да приключи 2013 г. с положителен финансов резултат, който да бъде съпоставим с размерите от предходните години - в диапазона 500-550 млн. лв. Стабилността на банките привлича и вложителите, които им поверяват своите спестявания. Само депозитите на домакинствата нараснаха с 3,1 млрд. лева (9,3 процента) на годишна база до октомври, отчете гуверньорът на БНБ.


Той подчерта, че изграждането на банков съюз в ЕС се подкрепя от страната ни, но не бива да носи негативни ефекти за нас.


bdquo;Не възнамеряваме да се включваме в единния надзорен механизъм (първия елемент от банковия съюз) в еврозоната, защото страната ни би поела големи рискове с прехвърлянето на значителни национални правомощия за защита на финансовата ни стабилност, каза Искров.


Според него средата, в която ще работят банките през 2014 г., се характеризира отново с нисък икономически растеж и при това положение търсенето на кредити ще е слабо.


bdquo;Високото доверие на вложителите и значителният приток на спестявания към системата е донякъде и предизвикателство за банките, които в условията на криза разполагат с ограничени възможности за реализиране на своята основна функция - финансовото посредничество. Банките трябва внимателно да преценяват поемането на рискове, особено при кредитите с фиксирани лихви, и да ги управляват прецизно, препоръча гуверньорът.


По думите му най-сериозните предизвикателства през 2014 г. за банките ще бъдат промените в европейските регулации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във