Банкеръ Daily

Новини

БАНКА ДСК С НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ

Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК - ДСК Директ - е достъпна за всички клиенти, които имат интернет връзка на своите компютри. Услугата предлага допълнителен достъп до средствата на клиентите, като банкирането се осъществява не само в банковите салони, но и вкъщи и офиса в удобно време. За да получат достъп до ДСК Директ, клиентите трябва да заявят ползването на услугата в най-близкия до тях клон на банката.
Чрез ДСК Директ клиентите имат достъп до SMS услуги - съобщения за постъпления по сметка, за автоматизирано плащане от разплащателна сметка, за платена/неплатена комунална слуга, за наличност по сметка в началото на всеки работен ден, извършена транзакция с карта, минимална сума за револвиране по карта и др.
Услугите, извършвани от Call center на Банка ДСК, който работи денонощно 7 дни в седмицата, са достъпни на тел. 0700 10 375. Чрез Call center клиентите могат да получат информация за наличност и движение по сметки и банкови карти, да блокират или да активират карта, да променят дневния лимит по картата, да плащат сметки за телефон към БТК и Глобул, да заявяват SMS услуги.
Интернет банкирането дава допълнителни предимства и възможности, като кредит on-line - подава се искане за кредит-овърдрафт, за стокова и кредитна карта, и за потребителски кредит; актуална информация за наличност и движения по сметки и банкови карти; плащане на сметки за комунални услуги - ток, вода, парно, телефон, GSM; нареждане на преводи в лева и валута, включително експресни; спестяване - чрез вирутален срочен депозит и спестовна компонента - допълнение към разплащателната сметка; виртуална карта - създадена специално за плащане чрез интернет и телефон. Клиентът може да прехвърля конкретна сума по виртуалната карта непосредствено преди плащането, като останалите средства остават на сигурно място - в разплащателната му сметка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във