Банкеръ Daily

Новини

Банка ДСК с нов срочeн депозити за бизнес клиенти

От 12 октомври 2009 г. Банка ДСК стартира предлагането на нов депозитен продукт за бизнес клиенти – двумесечен депозит „Бизнес Спектър”.
Минимална сума за откриване на депозита е 20 000 лв. или 10 000 евро.
Двумесечният срок на продукта „Бизнес Спектър” е разделен на шест десетдневни лихвени периода, за всеки от които се прилага индивидуална лихва, нарастваща за всеки следващ 10- дневен период.
Лихвата, начислена за всеки изтекъл 10-дневен период се превежда авансово по разплащателната сметка на клиента, преди изтичане на общия срок на депозита.
При предсрочно закриване на депозита по искане на клиента той губи само текущо начислената лихва за последния, все още не приключил 10- дневен лихвен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във