Банкеръ Daily

Новини

Банка ДСК пуска нов депозит в евро ДСК Инвест

Банка ДСК пуска нов депозит в евро ДСК Инвест, който гарантира на 100% инвестираните средства и дава възможност за максимална доходност до 25%. Депозита е с фиксиран срок от 12 месеца и се състои от гарантирана главница, фиксирана лихва и премия. Като премията на продукта зависи от представянето на инвестиционната компонента на продукта - златото (GL) и суровия петрол (CL), търгувани на Ню Йоркската стокова борса.
Минималната сума за откриване е 500 евро. Срока на депозита - ДСК Инвест се състои от три основни периода:
Период на влогонабиране - 1 месец от 20/09/2010г. до 20/10/2010г. През този период клиентът получава 2,8% годишна лихва, която се капитализира в последния ден на изтичане на влогонабирането. В случай, че през периода той изтегли парите си, получава лихва при отказ в размер на 0,1%.
Период на срочно депозиране - 12 месеца, който започва на следващия ден след крайната дата на периода на влогонабиране и продължава до заложената крайна дата. През този период освен премията, чиито размер се определя в края на периода и зависи от цената на златото и петрола, клиентът получавате и основна лихва в размер на 0,1% на годишна база, която имате възможност да получи в края на периода на срочното депозиране.
След периода на срочно депозиране, банката трансформира всички депозити в безсрочни влогове без издаване на спестовна книжка. Периодът започва на следващия ден след крайната дата на периода на срочно депозиране.
Каква е доходността от депозита - лихва, която се изплаща чрез капитализиране, като размерът и се определя от лихвата през периода на влогонабиране (2,8%), плюс гарантираната лихва от 0,1% на година през периода на срочно депозиране, заедно с допълнителната премия ( може да достигне до 25%), която зависи от представянето на инвестиционната компонента (реализираната доходност от златото и петрола) през периода на депозиране.
Няма ограничения за броя на откриваните депозити от един клиент; няма възможност за довнасяне по вече открит депозит - просто се прави нов. При частично теглене депозита се прекратява и таксата, която клиента заплаща при теглене на сумата е 3,5% върху сумата по депозита. Съществува възможност реализираната премия да е в размер на 0%, но само при условие, че една от двете суровини или и двете преминат определена бариера от 150% ръст спрямо първоначалната стойност, но дори в този случай вложената първоначално главница е гарантирана. Това е и едно от предимствата на този депозит - участие на капиталовите пазари без риск за вложените средства и възможността за реализиране на по висока положителна доходност в сравнение със стандартните депозитни продукти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във