Банкеръ Daily

Новини

БАНКА ДСК ПРЕДЛАГА ДЕПОЗИТИ ЗА МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Банка ДСК предлага от 9 юни до 31 август промоционална кампания по новооткривани 3-месечни срочни депозити в лева и евро за микро, малки и средни предприятия.
Те ще бъдат с по-високи лихвени нива през първоначално договорения тримесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент при влог в лева варира от 5,8 до 6,1%, като промоционалната надбавка е 2,05 пункта към действащите по лихвения бюлетин лихвени проценти. При новооткрит депозит в евро, също в зависимост от неговия размер, лихвените нива са от 4,0 до 4,4 процента, като промоционалната надбавка в този случай е 1,8 пункта.
Минималните суми за откриване на тримесечен срочен депозит в лева е 1000 лева, а в евро е 5000 евро.
След изтичане на първоначално договорения тримесечен срок депозитът за микро, малки и средни предприятия ще бъде олихвяван по действащите лихвени нива съгласно Лихвения бюлетин на Банка ДСК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във