Банкеръ Daily

Новини

БАЛКАНКАР-ЗАРЯ ЩЕ СЕ МЕСТИ НА ПО-ГОРЕН СЕГМЕНТ НА БФБ-СОФИЯ

В БФБ-София е постъпило заявление за преместване на емисия от акции, издадена от Балканкар-Заря АД - Павликени от Неофициален пазар на акции, сегмент В на Неофициален пазар на акции, сегмент А.
Капиталът на машиностроителното предприятие е 1 322 056 лв. и е разпределен в същия брой поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
През 2005 г. след продажбата на държавния дял и дела на Балканкар Холдинг ЕАД компанията е 100% частно дружество.
През септември Балканкар Заря придоби 86 292 бр. акции, представляващи 51% от капитала на Балканкар Руен АД, Асеновград. КВК Инвест АД, Хасково - мажоритарният собственик на капитала на предприятието от Павликени, притежава допълнително 9% от капитала на асеновградското дружество. С това придобиване, което е част от стратегията за развитие на компанията, се цели постигането на диверсификация на дейността и синергия. Чрез покупката Балканкар Заря навлиза на нов сегмент в сектора производство на кари и индустриални возила и се превръща от продуктов в системен доставчик за производителите. Благоприятните тенденции за развитие на сектора се очаква да допринесат за бързото и пълноценно интегриране на асеновградското предприятие към Балканкар Заря.

Facebook logo
Бъдете с нас и във