Банкеръ Weekly

Новини

Балканкар - Заря с консолидирана загуба към края на декември

Единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти Балканкар - Заря АД в Павликени отчете консолидирана загуба в размер на 90 хил. лв. в консолидирания си отчет за четвъртото тримесечие на 2012 година.


Предприятието се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании - производители на кари и гумопроизводители, а също така и като производител на колела за резервни части. По тази причина оборотите му през месеците октомври-ноември-декември са се повишили с 10.57% спрямо същия период на 2011-а. В края на годината те са в размер на 10.883 млн. лева. Нетните приходи от продажби на фирмата в последното тримесечие са на стойност 90.163 млн. лв., като на годишна база те се увеличават с 28.18 процента.


Активната производствена дейност естествено е повишила и общите разходи на завода - с 3.93%, спрямо четвъртото тримесечие на 2011-а.


В неконсолидирания си отчет за същия период Балканкар - Заря показа също загуба - в размер на 39 хил. лева.


Компанията е специализирана в производството на дискови стоманени колела, джанти и други компоненти за кари, подемно-транспортна техника, леки автомобили и селскостопански машини.


В периода на прехода след 1989 година Балканкар - Заря е дъщерно дружество от държавния гигант Балканкар холдинг. При обявяването му в несъстоятелност завод Заря минава в частни ръце. След придобиването на мажоритарния пакет от акции през март 2005 г. и продажбата на остатъчния държавния дял, Балканкар - Заря е сто процента частна, пазарно ориентирана компания. КВК Инвест АД контралира 88.83% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във