Банкеръ Daily

Новини

БАЛКАНКАР-РЕКОРД НЕ ГЛАСУВА ДИВИДЕНТ ЗА 2005 ГОДИНА

Общото събрание на акционерите на Балканкар-Рекорд АД-Пловдив не гласува разпределяне на дивидент за 2005 година. Дружеството завърши 2005 г. със загуба от 164 хил. лв. спрямо печалба от 43 хил. лв. за предишната година, според одитирания отчет на дружеството, публикуван от БФБ-София.
Основният предмет на дейност е производство, сервиз, ремонт и търговия с електрокари, мотокари и друга подемно-транспортна техника, компоненти, резервни части. Немалка част от производството е за износ, като основни пазари през последните три финансови години са Полша, Румъния, Унгария, Чехия, Русия, Сърбия, Турция, Германия, Италия, Нигерия и ОАЕ. Мажоритарен собственик с 66.59% от капитала е Рекорд Кар ХолдингАД.
За първото тримесечие на 2006 г. дружеството обяви неконсолидирана нетна печалба в размер на 46 хил. лв. в сравнение със 155 хил. лв. година по-рано. Разликата се дължи на по-бързия темп на нарастване на разходите (+9.33%) в сравнение с приходите (+6.72). Основният капитал на дружеството към първото тримесечие на 2006 г. е 1.809 млн. лв., а собственият - 30.734 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във