Банкеръ Daily

Новини

БАКИ ХЮСЕИНОВ ОСТАВА КООРДИНАТОР НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ

Правителството определи Баки Хюсеинов, съветник на министъра на труда и социалната политика, за Национален координатор на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, съобщиха от ппресцентъра на Министерски съвет. Хюсеинов и досега заемаше тази длъжност, но в качеството си на заместник-министър на труда и социалната политика. Кабинетът определи и функциите на координатора. Той ще представлява държавата на заседанията на Международния управителен комитет на инициативата, ще предоставя информация от тях и от други международни мероприятия на министерствата и държавните институции, отговорни за изпълнението на Националния план за действие по Десетилетието и ще координира изпълнението на решенията на МУК. Той отговаря също за координацията на действията на отговорните министерства и институциите с цел осигуряване на ефективно, цялостно, последователно и навременно изпълнение на Националния план на Десетилетието.
Координаторът ще организира и ръководи актуализацията на Националния план, ще осигурява условия за ефективно участие на представители на гражданското общество на националните работни групи и консултативни съвети, както и в мониторинговия процес на изпълнението на Националния план. Той ще ръководи и работата на Съвета за интеграция на ромите в българското общество към министъра на труда и социалната политика и ще организира мероприятия за укрепване капацитета на ромските неправителствени организации, с цел осигуряване на ефективното им участие в социалното интегриране на ромите и др.
Инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.” е международен проект, иницииран от Института „Отворено общество” и Световната банка. България е сред 9-те държави-учредителки на инициативата. Още през април 2005 г. МС утвърди Национален план за действие по Декадата, който бе съпроводен от приемането на няколко нормативни акта. Днешното решение конкретизира функциите, ангажиментите и дейностите на националния координатор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във