Банкеръ Daily

Новини

БАКБ УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА СИ С 51%

Неодитираната нетна печалба на неконсолидирана основа на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД - София към 30 септември 2007г. е 36.756 млн. лв. Това е ръст от 51% спрямо същия период на миналата година. Тогава банката е отчела печалба от 24.234 млн. лева. Нетната печалба на консолидирана основа пък към края на септември тази година е 38.330 млн. лв., като ръстът тук е от 58.1% спрямо същия период на предходната година. Консолидираната печалба на банката за деветте месеца на 2006 г. е била в размер на 24.244 млн. лева.
Акционерите на Българо-Американска Кредитна Банка ще получат като дивидент за финансовата 2006 г. общо 9.469 млн. лв., или 0.75 лв. бруто (0.6975 лв. нетен размер), а останалите 24.217 млн. лв. се отнасят във Фонд Резервен. Началната дата за изплащане на дивидента беше 31 май 2007 г., като изплащането ще се извърши чрез Централния депозитар. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на депозитаря като акционери, към 2 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във