Банкеръ Daily

Новини

БАКБ ПРЕДЛАГА НОВ ДЕПОЗИТ С ГОДИШНА ЛИХВА ОТ 12%

Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) започва да предлага шестмесечен стъпаловиден депозит с годишна лихва за спестявания в лева до 12%, съобщиха от финансовата институция. С този продукт банката предоставя още една възможност на клиентите си да спечелят от своите пари, като продължава да диверсифицира източниците си на финансиране.
Клиентите на БАКБ имат възможност да спестяват в предпочитаната от тях валута - лева, евро или долар. Годишният лихвен процент, който се натрупва върху първоначалната сума през първите два месеца, е съответно 6% за лева, 5% за евро и 4% за щатски долари. През втория двумесечен период лихвата нараства с 3% за суми в лева и с 2% за депозити евро и долари. През последните два месеца годишният лихвен процент достига 12% за депозити в лева, 9% за влогове в евро и 8% за спестявания в щатски долари. В края на всеки двумесечен период депозитът може да се прекрати, при което клиентът получава целия размер на натрупаната до момента лихва. Минималната сума на депозита е 2000 валутни единици.
Чрез този продукт предоставяме на нашите клиенти решение, при което парите им носят отлична възвращаемост. Те запазват възможността да разполагат със средствата си винаги когато имат нужда от тях, като бъдат отлично обслужени - нещо, на което са свикнали при нас, коментира Мария Шейтанова, изпълнителен директор на БАКБ.
Паралелно на новия си продукт, кредитната институция предлага и своите стандартни депозити при условия над средните за пазара. При тях клиентите могат сами да определят както срока, така и лихвени условия, при които да вложат парите си.
За БАКБ:
БАКБ е специализирана в предоставянето на финансиране на малки и средни предприятия в различни сектори на икономиката. Позната е с индивидуалния подход, който прилага към всеки клиент, и способността да намира оптимално решение на неговите бизнес нужди.
Банката е 17-та по размер на активите към края на 2008 г. по данни на БНБ. Основана е през 1996 г., а в момента двата най-големи акционера в БАКБ са ирландската банка Allied Irish Banks (AIB) и американския инвестиционен фонд Грамърси имърджинг маркет фонд (Grammercy emerging market fund).
Акциите й се търгуват на БФБ-София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във