Банкеръ Daily

Новини

Автомобилната администрация стартира информационна кампания по проекта за виртуално обслужване

Стартира информационна кампания по проекта „Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”. Това съобщиха от Министерството на транспорта.
Кампанията ще стартира с провеждането на двудневен семинар във Варна на 27 април от 14 до 18 часа и 28 април от 10 до 12.30 часа, в сградата на Варна Бизнес Сървисиз. Предстои провеждането на подобни семинари и в други градове: Велико Търново, София, Монтана, Благоевград, Пловдив и Стара Загора. Семинарите са открити за представители на медиите.
Целта на семинарите е популяризиране на дейността на агенцията пред гражданите, представителите на бизнеса и други организации. По време на семинара участниците ще бъдат запознати със следните основни теми:
Дейност на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, свързана с прилагането на европейските регламенти и директиви в областта на автомобилния транспорт; Дейност на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, свързана с електронното управление и електронното административно обслужване, информационната среда в агенцията и връзката между съществуващите информационни системи;Представяне на проекта „Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и Хартата на клиента и Визуално представяне на модел на електронно-административна услуга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във