Банкеръ Daily

Новини

АУТОБОХЕМИЯ ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С НОВИ 1 888 268 АКЦИИ

В БФБ-София е постъпила информация от АутоБохемия АД - София, че с решение на съвета на директорите на дружеството от 17 октомври 2007 г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството. То ще се осъществи по реда на чл. 194 ТЗ и в рамките на овластяването по чл. 11, ал. 8 от устава на АутоБохемия от 1 888 268 лв. на 3 776 537 лв. чрез издаване на 1 888 268 бр. нови акции. Те ще са обикновени, поименни, безналични с право на глас, и от един и същи клас с вече издадените.

Facebook logo
Бъдете с нас и във