Банкеръ Daily

Новини

АУТОБОХЕМИЯ КОРИГИРА СЪОБЩЕНИЕТО СИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

С решение на съвета на директорите на АутоБохемия АД - София от 17 октомври 2007 г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството, стана ясно от коригирано уведомление на дружеството. АутоБохемия издава 1 888 268 бр. нови акции и капиталът нараства от 1 888 268 лв. на 3 776 536 лева. Ценните книжа са обикновени, поименни, безналични с право на глас в общото събрание, с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1.60 лв., като те ще са от един и същи клас с вече издадените до момента акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във