Банкеръ Daily

Новини

Аукционът за незаписаните права от увеличението на капитала на Асенова крепост е на 14 март

БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че на 14 март (понеделник) ще се проведе аукциона по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата от увеличението на капитала на Асенова крепост АД - Асеновград (6AN1), с ISIN: BG4000004110, съобщиха от борсовия оператор.
На аукциона ще бъдат предложени 203 167 броя права, срещу които не са записани акции. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ увеличението на капитала. Поръчката се въвежда в рамките на една минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион.
Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 до 13:45 часа.
Управителният съвет на Асенова крепост АД, Асеновград, е взел решение да бъде увеличен капитала на дружеството.
Срещу издадените 410 856 права са предложени за записване общо 800 хил. книжа с номиналната стойност от 3 лв., а емисионната стойност - 12.50 лева.
Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 400 хил. броя нови акции.
Борсовият член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала, е Централна кооперативна банка АД.
Асенова крепост АД произвежда полимерни опаковки и материали.

Facebook logo
Бъдете с нас и във