Банкеръ Daily

Новини

АТЛАС ИНВЕСТ СЕ ВЛИВА В ЦУМ АД

Съветът на директорите на Централен универсален магазин АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 20 ноември, стана ясно от поканата в Държавен вестник. То трябва да вземе решение за вливането на Атлас инвест АД, Пловдив, в ЦУМ АД. Акционерите ще гласуват и за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови акции с оглед преобразуването му. В дневния ред са включени и точките за освобождаване на мениджърите от отговорност за дейността им през миналата година и за промени в броя и състава на съвета на директорите.
Освен това ще се обсъждат отчета за дейността и годишния финансов отчет на компанията за 2006 г., както и начина за разпределяне на финансовия резултат.
Общото събрание трябва да одобри решения на съвета на директорите и на сключените в тяхно изпълнение договори, като и предложените промени в устава на ЦУМ АД. При липса на кворум редовното общо събрание на акционерите ще се проведе на 5 декември на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения капитал.
В момента оперативното управление се осъществява от Тодор Георгиев Гергов - изпълнителен директор, Цветомир Георгиев Гергов - изпълнителен директор и Ташона Атанасова Иванова.
Според ДАКСИ капиталът на компанията е 138 653 лв., а Атлас инвест контролира 99% от капитала на ЦУМ, чийто предмет на дейност е отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Мажоритарният собственик се занимава с търговия на едро с живи животни, а негови акционери са Цветомир Георгиев Гергов и Тодор Георгиев Гергов с по 45% от акциите с право на глас, Запрян Иванов Раков е с 1%, Кольо Иванов Раков със 7 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във