Банкеръ Daily

Новини

Атанас Калоферов е одобрен за управител на Болкан секюритис

Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, е издала решение, с което одобрява Атанас Калоферов за управител на инвестиционния посредник Болкан секюритис ЕООД. Той е избран с решението на едноличния собственик на капитала на дружеството, взето на 31 август 2009 година.

Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че 100% от дяловете с право на глас (3 млн. броя) са собственост на Джи Еф Ен Инвестмънтс ООД.
Дружеството притежава пълен лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във