Банкеръ Daily

Новини

АСОЦИАЦИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ НЕ Е СЪГЛАСНА СЪС САНКЦИИТЕ, НАЛОЖЕНИ ОТ КЗК

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) излезе със становище по повод решение на Комисията за защита на конкуренцията от 15 юли 2008 година. С него са наложени общо 2 450 000 лева глоби на 14 застрахователни компании и АБЗ. „Проектът на “Меморандум за изработване на общи позиции, предприемане на съвместни действия, създаване на благоприятни условия за развитие на дейността по сключване на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и за извършването й при условията на лоялна конкуренция, гарантиращи защита на интересите на българското общество и на застрахователната общност” /„Меморандума”/ има незадължителен характер и няма за предмет определянето на общи крайни търговски цени или на условия на търговия, както и по никакъв начин не определя пазарното поведение на страните, нито ограничава независимостта им при вземане на пазарни решения.
Както сочи реалната ситуация на пазара, застрахователните дружества, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и подписали проекта за меморандум, подържат изключително разнообразни цени и условия за сключване на застраховката, поради което не би могло да се приеме, че проектът за меморандум има за резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията”, се казва в становището.
Застрахователните дружества имат пълното разбиране за изключителната важност от събиране, обработване и систематизиране на статистическа информация относно задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, с оглед коректно определяне на тарифните си условия. Без такава статистическа информация е невъзможно определянето на адекватна рискова премия, която да покрие разширения обхват на застраховката.
С проекта за меморандум се цели постигане на съгласие и за предприемане на съвместни инициативи, изработване на общи позиции и действия пред държавните органи като КФН, КАТ, МФ, например участие в работни групи при обсъждане на въпроси от съществено значение за застрахователната общност, както и подпомагане на компетентните органи при извършването на проверки за спазване на принципите на лоялна конкуренция, която да гарантира както интересите на застрахователната общност, така и интересите на обществото с оглед значимата обществена функция на задължителна застраховка Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Задълженията за плащане по застраховка “Гражданска отговорност” се гарантират по сложни механизми на създадените само със средства на застрахователите Гаранционен фонд, Обезпечителен фонд и Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Поради тази причина застрахователите са изключително чувствителни към всяка несъстоятелност на застрахователна компания, предлагаща задължителна застраховка Гражданска отговорност” на автомобилистите”. Ето защо, от първостепенно значение е ползването на обща статистическа информация и прецизно определяне на размера на рисковата премия по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във