Банкеръ Daily

Новини

Асоциацията на товарните ни превозвачи участва в семинар в Женева

Семинар на тема “Правилата от Ротердам: Потенциални последици и предизвикателства за автотранспортния сектор” се проведе в Женева. В него участва Емилия Кетибова, юрисконсулт на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ). Това съобщиха от организацията. На обсъждане са били подложени доклади и презентации от действащи членове на Комисията по международно търговско право на ООН (Unated Nations Commission of International Trade Law – UNCITRAL), представители от средите на превозвачи и товародатели, правни експерти на ИРУ и сътрудници от асоциациите-членове. В семинара е взел участие и генералният секретар на ИРУ Мартен Марми.
Представянето на мултимодалните аспекти на Конвенцията на ООН за договора за международен превоз на стоки изцяло или частично по море (Ротердамски правила) породило разисквания и противоречиви становища относно реалното хармонизиране на правните норми, регулиращи сухопътните превози по шосе и най-вече разпоредбите относно националните и международни договори за превоз.
Отчетено е, че след подписването на конвенцията от страна на 23 държави, все още не са депозирани никакви ратификационни инструменти. Независимо, че Правилата не са влезли в сила, са систематизирани съображения и конкретни препоръки в защита интересите на превозвачите и избягване на конфликтни ситуации.
На семинара е подчертано, че Ротердамските правила намират приложение в договореностите между мултимодалния превозвач и товародателя, т.е. не се налага задължителното им прилагане в отношенията между мултимодалния превозвач и транспортния оператор при националните и международните автомобилни превози. Те остават подчинени на разпоредбите на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (Конвенция СМР).
В националното законодателство Правилата нямат приоритет и биха се прилагали частично, при условие, че не съществуват императивни правни норми, регулиращи тази материя.
С цел предотвратяването на възможна колизия между Конвенция СМР и Ротердамските правила и в защита интересите на договорните отношения с клиентите (в това число мултимодалните превозвачи), при международните автомобилни превози изрично трябва да се упоменава, не само в превозния договор и/ или международната товарителница, но и в общите условия за международен превоз на товари по шосе, че се прилага изключително Конвенция СМР.
Отчетено е, че солидната и ефективна правна основа, гарантираща правната и икономическа стабилност в продължение на повече от 50 години, се дължи именно на Конвенция СМР, на което ще се разчита и занапред. От друга страна, постигната е компромисна оценка на Ротердамските правила като метод за преосмисляне на юридическата практика.
Участниците в семинара са се обединили около становището, че трябва да продължи електронното разработване на всички транспортни документи, в това число товарителница, коносамент и др., с цел улесняването на документообработката и ускоряването на администрирането в логистичната верига.

Facebook logo
Бъдете с нас и във