Банкеръ Daily

Новини

АСОЦИАЦИЯТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИСКА СРЕЩИ С ПЕТ ОТ ОСНОВНИТЕ ПАРТИИ

Във връзка с предстоящите парламентарни избори и представянето на програмите за управление на политическите сили Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) изпрати официални писма до предизборните щабовете на пет от партиите - ГЕРБ, Синята коалиция, Коалиция за България, НДСВ и ДПС. В писмата се настоява за среща между председателите на щабовете, основните говорители по темата здравеопазване и управителния съвет на Асоциацията. Целта на тези срещи е да бъдат обсъдени основните точки, залегналите в платформите на различните партии в областта на здравеопазването и нуждите на пациентите в България.
“През последните години се извърши значителна по обем нормотворческа дейност, промени в законовата база и подзаконовите нормативни актове, с цел създаване на нова система на ценообразуване на лекарствените продукти в България и заплащането им с обществени средства. Задачите, поставени с оглед извършената реформа, бяха свързани с подобряване на достъпа на българските пациенти до ефикасна лекарствена терапия, намаляване на доплащането, премахване на листите на чакащите, прозрачност и контрол по отношение на решенията, касаещи регулацията на цени и заплащането с обществени средства на лекарствата, намаляване на административната бариера при включването на медикаменти в системата на заплащането им от НЗОК, МЗ и болниците. Част от поставените задачи са изпълнени, но са налице нови предизвикателства, произтичащи от свръхрегулацията на цените на лекарствата у нас и недостатъчния ангажимент на държавата при заплащането им”, се казва в писмата. Те са подписани от председателя на ARPharM Илиана Паунова и изпълнителния директор Деян Денев.
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България до момента и в бъдеще иска да сътрудничи на всички държавни институции и организации поставящи си за цел да подкрепят здравната и лекарствената политика в посока подобряване на достъпа на българските пациенти до качествено, съвременно и ефикасно лекарствено лечение както и да гради в патртьорство такава политика, която гарантира правата и интересите на българските пациенти и едновременно създава благоприятна среда за инвестиции и икономическо развитие. В тази връзка поисканите срещи са наложителни, предвид факта, че темата здравеопазване се очертава като една от основните в предстоящите предизборни дебати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във