Банкеръ Daily

Новини

АПТЕЧНО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Аптечно - Велико Търново АД, Велико Търново, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 25 януари 2008 г., което ще обсъжда предложение за увеличаване на капитала на дружеството и приемане на нов, изменен и допълнен устав на Аптечно - Велико Търново АД.
Акционерите трябва да освободят досегашни членове на съвета на директорите от отговорност и длъжност, и да изберат нови членове на съвета.
В момента дружеството се управлява от КУНКА МАРИНОВА ПЕНОВА - изпълнителен директор, СОНЯ ПАВЛОВА ПАНЧЕВА - изпълнителен директор, АПТЕЧНО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО-2000 и ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОЮКЛИЙСКА.
Писмените материали по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред
Капиталът на Аптечно - Велико Търново АД, което се занимава с търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия, е на стойност 172 942 лева.
Мажоритарният собственик АПТЕЧНО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО-2000 държи 96%, а останалите са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във