Банкеръ Daily

Новини

АПТЕЧНО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 2000 ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Аптечно - Велико Търново - 2000 АД, Велико Търново, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 25 януари 2008 г., което ще обсъжда предложение за увеличаване на капитала на дружеството и приемане на нов изменен и допълнен устав.
Акционерите ще гласуват за освобождаване на досегашни членове на съвета на директорите от длъжност и отговорност, както и избор на нови членове на съвета.
В момента компанията се управлява от Борислав Първанов, Кунка Пенова - изпълнителен директор, Петра Стамболийска, Божанка Неделчева и Кремена Косева.
Писмените материали по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум събранието ще се проведе на 10 февруари 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
Справката в ДАКСИ показва, че дружеството, което се занимава с производство на лекарствени продукти, има капитал в размер на 120 хил. лева. Към настоящия момент Кунка Пенова държи 44% от акциите с право на глас, Борислав Първанов е с 34%, а Кремена Косева - 10 на сто.
Компанията държи 96 на сто от капитала на АПТЕЧНО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във