Банкеръ Daily

Новини

АП СПИРА ПРОДАЖБАТА НА БАЛКАНКАР - ЗФИ И БАЛКАНКАР - ЕРМА

С решение от 9 октомври 2007 г. Агенцията за приватизация отмени две свои решения, стана ясно от съобщение в Държавен вестник.
Първото решение № 3101 от 8 ноември 2006 г. (ДВ, бр. 94 от 2006 г.) се отнася за продажбата на 171 280 поимени акции, представляващи приблизително 67% от капитала на Балканкар - ЗФИ АД, Брезник, чрез централизиран публичен търг.
Предприятието се занимава с производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели, като Министерство на икономиката и енергетиката държи 40% от капитала, а Балканкар холдинг (в несъстоятелност) е собственик на останалите 60 на сто.
Второто се отменя за решение № 3102 от 8 ноември 2006 г. (ДВ, бр. 94 от 2006 г.) за продажбата на 282 130 акции, представляващи 67% от капитала на Балканкар - Ерма АД, Трън, чрез централизиран публичен търг.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с производството на лагери, предавки и съединители, а капиталът му е разпределен между Балканкар холдинг (в несъстоятелност), който контролира 60% от акциите с право на глас, и Министерство на икономиката и енергетиката с дял 40 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във