Банкеръ Daily

Новини

АП ЩЕ ПРЕДЛОЖИ 116 ДРУЖЕСТВА НА 18-Я ЦПТ

Пакети акции от 116 дружества ще предложи Агенция за приватизация на 18-тия централизиран публичен търг, който ще се проведе на Българска фондова борса-София, съобщиха от пресслужбата на ведомството.
За 90 от дружествата се предвижда плащане срещу парични средства, при 13 - срещу непарични платежни средства, а за други 13 компании ще се използва комбинирано плащане – срещу пари и непарични платежни средства.
Началната дата на предлагането на пакетите от дялове на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни след обнародването му.
Сред дружествата в списъка са: Видахим АД, Видин (публично - 482 446 броя акции); Лесилхарт АД, Силистра (208 236 броя); Агромашинаимпекс” АД, София (139 981 броя); Елхим – Искра АД, Пазарджик (публично - 39 615 броя); М+С Хидравлик АД, Казанлък (публично - 8 600 броя); Кариери и вародобив АД, Земен (7 443 броя); Хотел Рила АД, София (2 108 броя); Ломско пиво АД, Лом (публично - 366 броя) и София Принцес Хотел АД, София (290 броя).

Facebook logo
Бъдете с нас и във