Банкеръ Daily

Новини

Анна-Мария Борисова запозна постоянния представител на Световната банка със здравната реформа

Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова запозна постоянния представител на Световната банка за България Флориан Фихтел с основните насоки на здравната реформа у нас. Промените ще се правят в съответствие с установените европейски практики за съотношение на лечебни заведения за болнично, доболнично лечение и за долекуване, посочи проф. Борисова. След изготвянето на актуалната здравна карта точно ще се установят наличните възможности на съществуващите лечебни заведения и въз основа на това ще се създаде болнична структура, отговаряща на реалните необходимости на населението по региони. Болниците ще бъдат разделени на 3 нива на компетентност съобразно тяхната осигуреност с апаратура и специалисти.
Като друг важен елемент на реформите министър Борисова посочи мерките на МЗ за издигане професионализма на лекарите посредством подобряване на системата на обучение и специализация. В доболничната помощ ще бъдат стимулирани груповите практики за да се повиши качеството на медицинската помощ и те да станат допълнителен механизъм за специализация на младите лекари. С оглед намаляване броя на най-разпространените заболявания, водещи до смъртен изход в световен мащаб – сърдечно съдови, онкологични и други, приоритет на МЗ ще бъде засилването на профилактиката и осигуряването на адекватно и модерно лечение у нас, посочи министър Борисова.
Постоянният представител на Световната банка Флориан Фихтел изрази задоволството си от визията на новия екип на МЗ за промени в българското здравеопазване. Подчертано беше, че международната институция очаква решителни стъпки, които да доведат до ефективно разходване на средствата, промяна на нагласите в обществото и повишаване качеството на медицинската услуга. Забавянето на реформите е довело до изоставане по отношение на други страни и за да бъде то наваксано е необходимо силно лидерство, решителност и воля.Флориан Фихтел изрази готовността на Световната банка да продължи да подпомага процесите в здравеопазването. Той посочи, че особено важен фактор за успеха на реформите е гражданите да бъдат информирани за всички предстоящи стъпки с цел реформите да получат обществената подкрепа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във