Банкеръ Daily

Новини

Аню Ангелов: Държавите-членки на НАТО трябва да са по-гъвкави и отворени за нови форми на сътрудничество

„По-тясно сътрудничество между отделните държави, обединяването на способности и споделянето на разходите (pooling and sharing), както и изграждане на съвместни способности ще направят НАТО по-силен и ефективен Алианс” – каза министърът на отбраната Аню Ангелов на Четвъртия форум за евроатлантическо сътрудничество във Варшава, Полша. Той взе участие в кръгла маса на тема „НАТО след приемането на новата Стратегическа концепция”. „Именно съвместните многонационални решения са тези, които ще придадат така необходимата добавена стойност в усилията на НАТО да посрещне рисковете и заплахите на 21-ви век”, допълни той.
„Там, където способностите са скъпоструващи по отношение на придобиването, поддръжката и подготовката на личния състав, отсега нататък следва да се ориентираме към все по-тясна координация, която да доведе до намирането на възможно най-добрите съвместни решения и подходи”, каза министър Ангелов. По-нататък в изложението си той даде конкретни примери в областта на изграждане на способности за ВВС и ВМС. Министър Ангелов посочи като пример споразумението между България и Гърция по „Air policing” и съобщи, че в процес на подготовка е подобно споразумение с Румъния, а с Турция вече се водят преговори. Също така той подчерта и значението на оперативните възможности на Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа и препотвърди предложението Щабът на бригада „Югоизточна Европа” да бъде постоянно разположен на наша територия.
Министър Ангелов се спря и на събитията, които в последните дни вълнуват международната общност - политическите процеси, протичащи в арабския свят и по-специално в Либия, както и опустошителното земетресение в Япония. „След тези събития може да спрем да наричаме „нова“ Стратегическата концепция на НАТО, приета в Лисабон. Случаят с Либия и трудната координация на първоначалните действия на страните от НАТО и ЕС показаха, че трябва да подобрим нашите способности за по-добра оценка на ситуацията и за предприемане на по-ефективни и своевременни мерки.“ Той добави, че трябва да се търсят допълнителни механизми както за подобряване на обмена на информация между държавите, така и за установяване на по-тясно сътрудничество в областта на разузнаването между НАТО и ЕС .
Посочените събития с особена острота поставят и друг въпрос - нуждата от разработване на планове на НАТО за действие при различни ситуации (contingency plans), които съчетани с разузнавателна информация, ще дадат възможност да се реагира по-бързо и решително. В заключение министър Ангелов още веднъж подчерта необходимостта Главната квартира на НАТО да разработи планове за отбрана на Югоизточна Европа, за да бъде ясен за обществата на тези страни ангажиментът на Алианса към тяхната отбрана.
Други участници във форума бяха генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен и министрите на отбраната на Полша, Естония, Хърватия, Унгария, Литва, Румъния, Латвия, Албания и Чехия. На ниво посланик бяха представени Словения и Словакия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във