Банкеръ Daily

Новини

Аню Ангелов: Бялата книга за отбраната и Планът за развитие на въоръжените сили няма да останат само на книга

Бялата книга за отбраната и Планът за развитие на въоръжените сили няма да останат само на книга. С тези думи министърът на отбраната Аню Ангелов се обърна към участниците в двудневната конференция на началника на отбраната, която започна днес (9 февруари) в София, съобщиха от пресцентъра на министерството. Пристъпваме към прилагането на практика на всички ония основни принципи и положения, които бяха одобрени от Народното събрание. Всички вие участвахте в тяхното разработване – това е един колективен резултат от нашата работа, допълва още той.
Считам, че стратегическата визия, очертана в Бялата книга, наистина дава възможност да стават нещата така, че те от една страна да бъдат целенасочени и стратегически осмислени, а от друга - да бъдат реално осъществими. Още по-важно е, че визията е резултат от започналата положителна промяна в мисленето, в манталитета. Аз съм изключително доволен, че целият команден състав през изминалата година направи прелом в начина си на мислене. Създадохме стратегическа визия - съвременна, адекватна на промените в света. За първи път не изоставаме от по-големите държави и от организациите, в които членуваме, посочва министър Ангелов. Според него новата Стратегическа концепция на НАТО изцяло потвърждава правилността на изводите, принципите и основните положения, заложени в Бялата книга. Министър Ангелов е посочил, че аналогични промени, свързани с трансформацията на командната структура се извършват по едно и също време както в НАТО, така и в България, като целта е една и съща – повече ефективност и ефикасност.
В своето обръщение към участниците в конференцията министър Ангелов е казал, че прилагането на Плана за развитие на въоръжените сили ще започне отгоре - надолу – от администрацията на Министерството на отбраната и висшите командни звена. Той е посочил, че командирите трябва да запознаят личния състав с пътната карта за реорганизиране на всяко едно поделение. С новите промени в Закона за отбраната и въоръжените сили от 1 юли се делегират повече отговорности на различни командни нива за изразходване на финансови средства. Командванията на видовете въоръжени сили и на Съвместното командване на силите ще бъдат самостоятелни юридически лица и второстепенни разпоредители с бюджетни средства, а базите и бригадите ще станат третостепенни разпоредители с бюджетни средства.
Друг важен въпрос, на който министърът на отбраната е обърнал специално внимание е свързан с участието в мисии и операции зад граница. Той е посочил, че от следващата ротация ще се изпращат щатни подразделения, които ще се доокомплектоват, усилват, ако е необходимо, и с различни длъжности. Целта е да се използва техния колективен опит. Ще започне и подготовката на първата маневрена батальонна група, която ще е от състава на 61-ва механизирана бригада. През тази година са планирани и повече финансови средства за бойна подготовка, както и за капиталови разходи, свързани с осигуряването на способности.
В първия работен ден на конференцията началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов е изнесъл доклад на тема: Стратегическо преосмисляне на изискванията пред въоръжените сили в новите условия и развитие на необходимите способности. Той е посочил, че предпоставките за успешното изпълнение на Плана за развитие на въоръжените сили са налице: политическа воля, концептуална основа и осигурен финансов ресурс. Според генерал Симеонов за успеха на реформата в областта на отбраната решаващо място има изпълнението на задачите през 2011 година.
Със свои брифинги участие в конференцията ще вземат представители на министерствата на външните и на вътрешните работи, ДАНС, както и на служба Военна информация. Доклади ще бъдат изнесени от Военния представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и Евросъюза, директори на дирекции от Министерството на отбраната и Щаба на отбраната и служба Военна полиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във