Банкеръ Daily

Новини

АНГАЖИРАМЕ СЕ ДА ПОКРИЕМ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ШЕНГЕН ДО 2011 Г.

Разширяването на Шенгенското пространство и подготовката за присъединяване на България и Румъния бяха една от темите на конференцията на Залцбургския форум, която се провежда в унгарския град Хевиз. Включването на темата беше определено от министъра на вътрешните работи Михаил Миков като знак за подкрепа в усилията на двете страни да изпълнят условията за присъединяване.
В изказването си пред форума Миков запозна колегите си с Националния Шенгенски план на България. В момента работим по изготвянето на отговорите на Въпросника за оценка по Шенген, който френското председателство ни връчи официално на 17 септември и ще представим попълнения Въпросник през ноември – каза министър Миков. Той подчерта важността и отговорността на работата, която ни предстои и увери останалите вътрешни министри на страните от Залцбургския форум, че вече сме създали необходимата организация и национален координационен механизъм, за да успеем да изпълним целта през 2011 година.
Сред постигнатото от България до момента министър Михаил Миков подчерта осигуряването на ефективна защита на външната граница на ЕС. Страната ни разглежда този въпрос като ключов приоритет и отдава изключително значение на законодателството и институционалния капацитет, необходими за ефективния граничен контрол. Работи се за подготовката и реализирането на съвременните форми на информационен обмен на международно ниво, използването на офицери за връзка, изграждането на съвместни контактни служби на ГКПП, практическото приложение на трансграничното наблюдение и преследване, провеждането на масирани проверки на външните граници на България, респективно – на ЕС, а също и прилагането на компенсиращи мерки по вътрешните граници, свързани с отпадането на проверките, въвеждането на опростени процедури за преминаване през ГКПП, в т.м. “контрол на едно спиране”. Специално внимание отделяме и на специализираното гранично-полицейско обучение.
Министър Миков информира партньорите ни, че България е ратифицирала Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа и е подписала Протокол за тристранно засилено полицейско сътрудничество в борбата с тежката и организираната престъпност заедно със Сърбия и Румъния. Водят се преговори и за създаването на контактен център с Македония.
МВР активно работи и за изграждането на Шенгенската информационна система. В процеса на подготовката си за присъединяване към Шенген България ползва опита и най-добрите практики на останалите държави-членки на ЕС. Много важно значение има и тясното сътрудничество на България и Румъния в този процес.
Министрите на вътрешните работи от страните, включени в Залцбургския форум, обсъждат бъдещето и дългосрочните цели на политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. Особен акцент конференцията поставя на насърчаването на сигурността в Западните Балкани и Черноморския регион, за което България има специален принос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във