Банкеръ Daily

Новини

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ ПОДСИЛИ МЕНИДЖМЪНТА НА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ

Емил Атанасов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор, е издал решение, с което одобрява Андрей Александров за член на съвета на директорите на ЗАД АЛИАНЦ България Живот АД.
Компанията е с едностепенна система на управление - петчленен съвет на директорите. Тя се представлява от Мирослав Семизов - изпълнителен директор, и Андрей Александров - главен бизнес директор.
Една от основните причини ЗАД Алианц България Живот да е измежду най-големите и печеливши животозастрахователи днес, това е придобиването на контролен пакет акции от капитала на България Холдинг АД от Алианц АД – Германия през 1998 година. По този начин застрахователното дружество стана част от групата на световния лидер в областта на застраховането и финансовите услуги и се преименува на ЗАД Алианц България Живот.
Дружеството предлага всеобхватно териториално обслужване на своите клиенти чрез 38 генерални представителства и над 100 представителни офиси в цялата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във