Банкеръ Daily

Новини

АЛФА ПРОПЪРТИ 1 ПРИДОБИВА НОВ ИМОТ

На проведено заседание на съвета на директорите на Алфа Пропърти 1 АДСИЦ - София е взето решение за сключване на предварителен договор за закупуване на дълготрайни материални активи. Те включват урегулиран поземлен имот с площ от 3 861 кв.м., както и 3-етажна административна сграда с разгъната застроена площ от 1 872 кв.м. и съблекалня със застроена площ от 336 кв. метра. Имотът е с административен адрес в София, кв. Гара Искър, ул. Илия Бешков № 3. Окончателният договор ще бъде сключен в срок до 3 месеца, а определената от оценителите стойност на имота е в размер на 2 896 000 лева.
В края на 2006 г. Алфа Пропърти 1 извърши задължителното първоначално увеличение на капитала си от 500 на 650 хил. лева. Учредители на дружеството със специална инвестиционна цел са Алфа Финанс Холдинг АД с дял от 35.2% от капитала, Булброкърс Консултинг ЕООД с 4.8 на сто, Албена инвест холдинг АД и Алфа индекс имоти с по 30 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във