Банкеръ Daily

Новини

АЛФА КРЕДИТ УВЕЛИЧИ КАПИТАЛА СИ ДО 1.3 МЛН. ЛВ.

В БФБ-София АД е постъпила информация от Алфа кредит АДСИЦ - София, според която на 27 май 2008 г. успешно е приключило увеличаването на капитала на компанията, като той вече е в размер на 1.3 млн. лева. Решението за промяна в капитала е взето на заседание на Съвета на директорите от 15 февруари тази година. Дружеството е емитирало 650 хил. акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност - 1.16 лв., които са записани пропорционално от досегашните акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във