Банкеръ Daily

Новини

АЛФА КРЕДИТ ИМА НОВ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Проведеното на 8 февруари извънредно общо събрание на акционерите на Алфа кредит АДСИЦ - София е гласувало промени в органите на управление на дружеството. Освободени са Константин Василев Ненов, Станимир Кръстев Кръстев и Анани Петров Паунов като членове на Съвета на директорите, а на тяхно място са избрани Иглика Димитрова Логофетова, Емилия Маринова Павлова - независим член на съвета на директорите, и Росица Милкова Лисичкова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във