Банкеръ Daily

Новини

Алфа дивелопмънтс отправи търгово предложение към акционерите на Пиринхарт - Разлог

Публичното дружество Пиринхарт АД - Разлог е получило уведомление по чл.151, ал.3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение от Алфа дивелопмънтс ЕАД за закупуване на акциите на останалите акционери на дружеството.
Справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че предложителят притежава 82.10% от акциите с право на глас. Цената на изкупуване е в размер на 3.40 лв. на акция.
Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по търговото предложение.
Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 659 335 лв., разпределени в 659 335 броя акции с номинална стойност от 1 лев всяка една.

Facebook logo
Бъдете с нас и във