Банкеръ Daily

Новини

Алфа България ще увеличава капитала си с 10 млн. нови акции

Съветът на директорите на Алфа България АД - София е взел решение да бъде увеличен капитала на дружеството от 50 хил. лв. на 10.05 млн. лв. чрез издаване на 10 млн. бр. нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и с емисионна стойност от 1 лев, съобщиха от фирмата чрез БФБ-София.
Увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 10 хил. брой от издаваните нови акции.
Срещу всяка съществуваща акция на дружеството се издава едно право, като всяко едно от тях позволява да бъдат записани 200 бр. акции от увеличението на капитала.
Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението в капитала имат лицата, придобили акции най-късно седем дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а от ЗППК в Държавен вестник.
За инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитал, е избран Бета Корп АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във