Банкеръ Daily

Новини

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ СЪДИ ВЕСТНИК ДУМА ЗА 30 000 ЛЕВА

Алексей Петров съди вестник Дума заради публикация на журналистката Милена Николова, в която имало неверни твърдения за него. В исковата молба за 30 000 лева се казва:
В публикация на в-к Дума, издаван чрез първия ответник, озаглавена „РЗС - патерицата на ГЕРБ”, публикувана на 24.06.09год. с автор Милена Николова се съдържат твърдения за мен, които не отговарят на истината. В края на втория абзац на публикацията се твърди следното: „Но за наблюдателните през последните седмици зад РЗС изплува друго име – на „осветената” ексбарета и неясен бизнесмен Алексей Петров. Янев щеше да бъде новатор, ако зад Алексей Петров не се подаваше лицето Бойко Борисов...”.
Голословното ми обвързване с две политически партии и безпочвеното ангажиране на името ми с техните действия, както и твърдението, че по непосочен в материала начин играя посредническа роля между тях, злепоставя репутацията ми на добросъвестен гражданин и служител на ДАНС – институция, ангажирана пряко със сигурността и устоите на държавността, чиито служители, в това число и аз, сме деполитизирани. Посочените твърдения, както и употребеното за мен определение “неясен” бизнесмен са неверни, накърняват професионалното и личното ми достойнство, уронват престижа ми, злепоставят името ми и така ми причиняват сериозни неимуществени вреди. Изживявам болезнено и факта, че в посочената статия се злепоставя името ми на изряден данъкоплатец. През последните четири години аз и осъществяваният от мен бизнес бяха предмет на две пространни данъчни проверки – данъчна ревизия въз основа на искане № 215/24.06.06год. от ТДД гр. София, ДП „Красна поляна” за периода 01.01.00год. до 31.12.04год. и данъчна проверка от ТДД, гр. София за периода 2002-2006год. въз основа на писмо, Изх. № 10-44-06 11723/ 06.01.09год. Резултатът от тях е, че съм изправен данъкоплатец. Претърпените и търпени мен по повод на цитираната публикация неимуществени щети, причинени ми виновно,оценявам на исковата сума. Поради изложеното правя следното И С К А Н Е:
Моля да ни призовете с ответниците на съд и след установяване на изложеното да постановите решение, с което да осъдите ответниците да ми заплатят солидарно исковата сума, ведно със законната лихва от 24.06.09г. до окончателното и изплащане, както и направените съдебни и деловодни разноски.
Алексей Петров прилага заверено ксероксно копие от цитираната публикация във в-к “Дума” и моли да бъде допуснат до разпит “при довеждане” като свидетел госпожа Елеонора Николова – депутат в 40-то Народно събрание и член на комисията към него, извършила проверка на имотното и данъчното му състояние през 2009год. Моля да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с извършените и посочени по-горе ревизия и проверка, както и с извършените от Сметната палата проверки за изрядност на подадените от мен декларации, да даде заключение относно това – изправен данъкоплатец ли съм за периода 2000-2007год. Моля да ми бъдат издадени съдебни удостоверения, по силата на които да се снабдя с информация от:
а/ Търговския регистър с удостоверение за актуалното състояние на Фирма „Дума 2008” ЕООД.
б/ ЕСГРАОН за второто име и единния граждански номер на втория ответник
в/ от НСП, служба БДС за постоянния и настоящ адреси на втория ответник, пише още той.

Facebook logo
Бъдете с нас и във